банер на страницата

Обезбедување на квалитет

Обезбедување квалитет (1)

Процес ориентиран кон клиентите

Процесот на директно контактирање со надворешни клиенти преку влез и излез, кој директно влијае на клиентите, а е процес кој директно носи придобивки за компанијата.

Процес за поддршка

Да се ​​обезбедат главните ресурси или способности, со цел да се постигнат деловните цели на компанијата, да се поддржи процесот ориентиран кон клиентите за да се постигнат очекуваните цели за квалитет и да се поддржи процесот за да се постигне потребниот процес на процеси ориентирани кон клиентите

Обезбедување квалитет (2)
Обезбедување квалитет (3)

Процес на управување

Се користи за мерење и оценување на ефективноста и ефикасноста на процесот ориентиран кон клиентите и процесот на поддршка, организациско планирање за трансформирање на барањата на клиентите во цели и индикатори за организациско мерење, одредување на организациската структура на компанијата, производство на одлуки, цели и промени на компанијата, итн.